Loading...
You are here:  Home  >  Linguistik  >  Basa Sunda
Latest

Darwis Aya di Puseur Dayeuh Persia

By   /  January 22, 2018  /  Basa Sunda, Cerpen  /  No Comments

  Cunduk dina hiji waktu, Darwis* nepi ka Puseur Dayeuh nagri Persia. Ari nepina téh wanci panon poé geus surup.  Atuh kangaranan Darwis téa, teu apal ka sasaha di panyabaan téh, semet bisa ngandelkeun keketrok ka saban panto imah (jalma nu teu dipiwawuh). “Susuganan engke tepung jeung imah nu mimiti di tungtung jalan ieu. Rék […]

Read More →
Latest

Putusan Ajib Pikeun Perkara Ahéng

By   /  January 21, 2018  /  Basa Sunda, Sastra  /  No Comments

  Aya dua lalaki nu ngadukeun hiji masalah ka qodi. Salah sahijina cumarita, “Sim kuring éstu meuli sacangkéwok taneuh ti tatangga kuring, jang piimaheun. Mangsa kuring keur ngagali éta taneuh geusan nyieun pondasi, geuning bet manggih katél nu pinuh ku emas. Tuluy kuring mikeun éta emas ka inyana, éh, da inyana kalah nampik éta katél. […]

Read More →
Latest

Gara-Gara Ki Umbara: Pembacaan Sederhana Carpon Teu Tulus Paéh Nundutan Karya Ki Umbara

By   /  December 28, 2017  /  Basa Sunda, Kritik Sastra  /  No Comments

sumber gambar: http://kiblatbukusunda.blogspot.co.id   Oleh: Fikri A. Gholassahma[1] Carpon Sunda: dari Kecambah Kecil, menuju Batang Pohon Besar tak Terpeluk Dalam perjalannya di alam Kesusastraan Sunda, genre carpon (carita pondok) adalah genre sastra yang terbilang baru. Mengingat, genre yang lebih dahulu ada dan dianggap penting—meminjam istilah Duduh Durahman[2]—oleh orang Sunda kala itu, yakni genre roman & […]

Read More →
Latest

Upaya untuk Memetakan Strategi Kebudayaan Masyarakat Sunda

By   /  March 3, 2016  /  Basa Sunda, Sosial Budaya  /  No Comments

  oleh: Ahmad Gibson Albustomi** A. Latar Asumsi Dalam perspektif klasik, kebudayaan lebih dilihat dalam wujud artifak kebudayaan, koleksi benda, barang-barang kebudayaan (kata benda). Kini, kebudayaan lebih dilihat sebagai kata kerja, dalam arti kegiatan (aktivitas, proses kreasi) yang membuat benda-benda (artifak) kebudayaan. Kebudayaan kini lebih bermakna sebagai cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang selalu memberi […]

Read More →
Latest

Étika jeung Étikét di Masarakat Sunda

By   /  February 12, 2016  /  Basa Sunda, Sosial Budaya  /  No Comments

  Oleh: Hawé Setiawan* Aya étika (ethics), aya étikét (etiquette). Ngala gampangna, étika téh élmuna, ari étikét mah pituduh prak-prakanana. Naon nu hadé naon nu goréng, mana nu pantes mana nu teu merenah, éta urusan étika. Kumaha hadéna, kumaha pantesna, éta urusan étikét anu sok disebut ogé adat kabiasaan, tata krama, tata titi duduga peryoga, […]

Read More →